Junnut - toimintalinja

 

anu ja pojat

HÄMEENLINNAN SUUNNISTAJIEN JUNIORITOIMINNAN TOIMINTALINJA

Toiminnan tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua lajiin, harrastaa suunnistusta ja kehittyä suunnistajana omien tavoitteidensa mukaisesti pätevien ohjaajien avustuksella. Suunnistustaitojen oppimisen lisäksi junioritoiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, luonnon arvostus ja ympäristön huomioonottaminen.
Hämeenlinnan Suunnistajissa suunnistuksen voi aloittaa alkeista ja sitä kautta edetä kohti elinikäistä harrastusta. Keväisin suunnistuskoulun aloituksesta tiedotetaan paikallislehdessä ja seuran nettisivuilla. Uudet harrastajat ohjataan taidon kehittyessä sitä vastaavaan ryhmään.
Seura tarjoaa junioreille ympärivuotisesti toimintaa. Kesällä taitoharjoituksia, leirejä ja kilpailumatkoja. Talvikaudella kuntopiiriä vetoharjoituksia ja yhteislenkkejä.

Juniorit on jaettu kolmeen eri ryhmään iän ja suunnistustaidon mukaan:

Ryhmä I: 15-20-vuotiaat: Tavoitteellista ja haasteellista oman taidon kehittämistä valmentajan johdolla
Tähtitiimi: 11-14-vuotiaat, pääsääntöisesti suoraa suunnistusta, vaativampaa taitoharjoitusta
Hippo -suunnistuskoulu:
Jänikset (n.6-9v.): Tavoitteena karttamerkit, kartan ja maaston yhteys, perusliikuntataidot.
Ilvekset (n.9-11v.): Tavoitteena perustaitojen kehittäminen, kartan lukeminen, suuntaaminen, hahmottaminen, välinetekniikka.

Junioritoiminnan tapahtumista ja harjoituksista tiedotetaan seuran nettisivuilla, myClub-jäsenpalvelussa ja harjoitusten yhteydessä.


HlS:n junioriharjoituksissa tavoitteena on laadukkuus, joka tulee esiin:
•    tyytyväisinä juniorisuunnistajina
•    tyytyväisinä vanhempina
•    tyytyväisinä ohjaajina
•    vahvana sitoutumisena toimintaan
•    erinomaisina suunnistajina
•    taidolla tehtyinä harjoituksina
•    Itsensä kehittämisenä

Toiminnan eettiset periaatteet:
•    tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
•    terveet elämäntavat
•    yksilön huomioiminen
•    ryhmässä toimiminen ja yhteistyö
•    luonnon kunnioittaminen
•    sääntöjen noudattaminen

JUNIORITOIMINNAN PELISÄÄNNÖT


Kauden alkaessa jokainen ryhmä miettii yhdessä omat pelisääntönsä, jotka kirjataan.

Ryhmä I
-    kunnioitetaan ympäristöä
-    tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
-    noudatetaan lajisääntöjä
-    ketään ei syrjitä eikä kiusata; kaveria ei jätetä
-    pidetään yllä hyvää joukkuehenkeä
-    ei päihteitä
-    mielipiteenvapaus; jokainen saa päättää omasta tavasta harrastaa
-    koulu ja suunnistus tasapainossa

Tähtitiimi

- Ajoissa paikalla
- Omat päätökset!
- Ollaan kavereita kaikkien kanssa
- Kunnioitetaan luontoa
- Reilu peli
- Jokainen huolehtii omista leluistaan


Hippo -suunnistuskoulun lapset ja vanhemmat
-    Ollaan kavereita kaikille
-    Kannustetaan toisia
-    Kuunnellaan ohjaajia
-    Ei roskata
-    Ei paljasteta rasteja toisille
-    Ei kiroilla


JUNIORITOIMINNAN PALAUTEJÄRJESTELMÄ


Junioriohjaajat/valmentajat keskustelevat harjoitusten jälkeen ja kisapaikalla nuorten kanssa ja antavat palautteen suorituksesta. Myös junioreilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus antaa palautetta ohjaajille harjoituksista. Hippo -suunnistuskoululaisilta kerätään palaute joka harjoituksen päätteeksi. Lapset saavat merkitä rastin hymynaamataluun sen naaaman kohdalle millainen fiilis harjoituksesta jäi. Vastaava palaute kerätään satunnaisesti myös lasten vanhemmilta.
Syksyisin kysytään lyhyellä lomakkeella mielipiteitä kuluneesta kaudesta. Palaute käsitellään junioritoimikunnassa ja pyritään kehittämään tätä kautta seuran junioritoimintaa.