Hämeenlinnan Suunnistajien toimintalinja

Hämeenlinnan Suunnistajien toimintalinja

Hämeenlinnan Suunnistajat on ollut suunnistuksen sinettiseura vuodesta 2011 alkaen. Sinetti merkitsee tunnustusta laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Sen ovat seurallemme myöntäneet Suomen Suunnistusliitto ja Nuori Suomi. Seuramme toiminta täyttää kaikilta osin Nuoren Suomen sinetin vaatimukset.

Seuran toimintalinja on työkalu, jonka avulla arvioimme toimintaamme. Toimintalinjaa päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa.

Visio

Hämeenlinnan Suunnistajat on arvostettu ja menestyvä suunnistuksen erikoisseura, jossa kukin voi harrastaa suunnistusta omalla tasollaan ja tavallaan.

Seuramme tarjoaa monipuolista ja laadukasta suunnistustoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille, niin kilpaurheilijoille, harrastesuunnistajille kuin muillekin lajin parissa toimiville. Hämeenlinnan Suunnistajat on seura, johon on mukavaa liittyä. Nykyiset ja uudet jäsenet viihtyvät seuran eri toiminnoissa. 

Tavoitteet

Seura kehittää pitkäjänteisesti nuoriso-, valmennus-, kilpailu- ja harrastesuunnistusta sekä kartoitusta. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua toimintaan kunkin omien tarpeiden ja resurssien mukaan.

Seura edistää liikuntaharrastusta omalla toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. Tavoitteena on eritasoisten liikkujien fyysisen kunnon ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen.

Nuorisotoimikunta tarjoaa mahdollisimman monille lapsille ja nuorille monipuolista sekä laadukasta suunnistusta ja muuta liikuntaa. Teemme suunnistusta tunnetuksi tarjoamalla yhteistyötä koulujen kanssa. Kilpailemisesta kiinnostuneille tarjoamme mahdollisuuden kehittää suunnistustaitoaan ja fyysistä kuntoaan. Tavoitteena on, että toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret kehittyvät. Tavoitteena on luoda heille mahdollisuudet kehittyä sosiaalisiksi sekä olla ohjaamassa terveisiin ja liikunnallisiin elämäntapoihin.

Valmennustoimikunta luo edellytykset, jotta menestytään henkilökohtaisissa kilpailuissa, suurviesteissä ja SM- sekä ylemmän tason kilpailuissa. Seura tukee urheilijoidensa henkilökohtaista kehittymistä suunnistajina.

Kuntorastitoimikunnan (yhteistyössä kartta- ja kilpailutoimikunta) johdolla järjestetään laadukkaita iltarasti- ja muita suunnistustapahtumia. Tavoitteena on tarjota suunnistusta harrastaville miellyttäviä suunnistuselämyksiä.

Kartta- ja kilpailutoimikunnan vastuulla on järjestää laadukkaita kilpailutapahtumia (yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa), joita ovat kansalliset suunnistuskilpailut, erikseen anotut SM-kilpailut ja muut sovitut kilpailutapahtumat. Kartta- ja kilpailutoimikunnan (yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa) tulee kasvattaa järjestelyorganisaatioihin aktiivisesti osallistuvien määrää ja pitää sitä ajan tasalla kilpailujen järjestelyissä tapahtuvien muutosten osalta (säännöt, tulospalveluohjelmat/vast). Kartta- ja kilpailutoimikunta vastaa, että seuran käytössä on kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaan aina ajantasaisia ja laadukkaita karttoja. Suunnistuskarttoja tehdään tarpeiden perusteella (kilpailut, kuntorastit, junioritoiminta ja erikseen muutoin sovittu harjoitustoiminta).

Toimintatavat

Seura toteuttaa tehtäväänsä tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, harjoitus-, valmennus-, nuoriso-, koulutus- ja tiedotustoimintaa ja kuntosuunnistusta.

Koko seuraa koskevat päätökset tehdään vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja ja johtokunta (kahdeksan jäsentä) sekä vahvistetaan edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi vuosikokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti.

Seuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka alaisuudessa toimivat eri toimikunnat/vast. Toimikunnat tekevät osaltaan toimintasuunnitelman ja esityksen johtokunnalle varojen käytöstä, joka on osa seuran toimintasuunnitelman ja budjetin tekoa. Toimikuntien esitykset hyväksytään johtokunnan kokouksessa ja jotka hyväksytetään vuosikokouksessa. Toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta selviävät yksityiskohtainen toiminta, harjoitusten, leirien, kuntorastien ja erilaisten tapahtumien määrä.

Nuorisotoiminnan (junioritoimikunnan johdolla) tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua lajiin, harrastaa suunnistusta ja kehittyä suunnistajana omien tavoitteidensa mukaisesti pätevien ohjaajien avustuksella. Suunnistustaitojen oppimisen lisäksi junioritoiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, luonnon arvostus ja ympäristön huomioonottaminen.

Nuorille on harjoituksia ympärivuotisesti. Suunnistuskaudella keväästä syksyyn järjestämme suunnistus- ja fysiikkaharjoituksia sekä muita tapahtumia eri tasoryhmille. Tasoryhmiä on neljä - viisi. Juniorit jaetaan tason mukaisiin ryhmiin, jotka ovat ikäluokittain jaoteltuina alle 10 -vuotiaat, 11 - 12 -vuotiaat, 13 - 14 -vuotiaat, 15 - 20 -vuotiaat (ns haastajaryhmä) ja 17 - 20 -vuotiaat (ns tehoryhmä). Tasoryhmiin jaetaan suunnistustaidon ja harrastuneisuuden mukaan. Talvikaudella ohjelmassa on juoksu- ja suunnistusharjoituksia, saliharjoituksia, harjoitusleirejä ja testijuoksuja. Lisäksi osallistumme eri aihealueiden opetustilaisuuksiin. Ohjaajien ja valmentajien taidon kehittämiseksi osallistumme Suomen Suunnistusliiton järjestämiin koulutustapahtumiin.
Junioritoimikunta kerää vuosittain palautetta junioreilta ja heidän vanhemmiltaan sekä pitää omia toiminnan kehittämiskokouksia.

Valmennustoimikunta järjestää säännöllisesti yhteisharjoituksia, leirejä ja testijuoksuja, joihin pääsääntöisesti voivat osallistua kaikki seuran jäsenet. Toimikunta koordinoi seurassa olevan valmennustietämyksen hyödyntämistä urheilijoiden henkilökohtaisessa kehittymisessä. Valmennustoimikunta tekee tiivistä yhteistyötä junioritoimikunnan kanssa.

Kuntorastitoimikunnan johdolla järjestetään viikoittaisia iltarasteja huhtikuusta lokakuulle. Hämeenlinnan Suunnistajilla on suunnistuskaudella vastuullaan 8 - 10 kuntorastitapahtumaa. Kuntorastien lisäksi osallistutaan yösuunnistuskupin ja korttelisuunnistustapahtumien järjestämiseen.  Iltarastien yhteydessä tarjotaan tarvittaessa suunnistusopetusta. Tarpeen mukaan järjestetään myös muita suunnistustapahtumia kouluille ja työpaikoille.

Kartta- ja kilpailutoimikunnan vastuulla on järjestää laadukkaita kilpailutapahtumia (yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa), joita ovat kansalliset suunnistuskilpailut, erikseen anotut  SM-kilpailut ja muut sovitut kilpailutapahtumat (yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa). Kartta- ja kilpailutoimikunta vastaa, että seuran käytössä on kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaan aina ajantasaisia ja laadukkaita karttoja.

Naistoimikunta vastaa tarjoiluiden järjestämisestä seuran tilaisuuksissa.

Johtokunta vastaa seuran tiedottamisesta. Tiedottamiseen käytetään perinteistä Tapiolan Sanomat -lehteä sekä internet-sivustoa (www.hameenlinnansuunnistajat.fi) ja sähköpostijakelua.

Taloudenhoitaja vastaa seuran kirjanpidosta, rahastonhoidosta. Varainhankinnan rungon muodostavat iltarastien, kilpailujen ja talkoiden järjestäminen. Lisäksi käytetään muita varainhankintakeinoja, mikä edellyttää jäsenten aktiivista panosta talkootoimintaan. Talkootoimintaan pyritään rekrytoimaan seuran jäsenet mahdollisimman laajasti.

Jäseniltään seura edellyttää aktiivista osallistumista seuran iltarastitoimintaan ja nuorten ohjaustoimintaan sekä muihin erikseen järjestettävien tapahtumien talkootyöhön. Talkootyöstä palkitaan vapain kilpailuin tai kuntorastilipuin talkoopistesääntöjen mukaisesti.

Toiminnan eri alueilla Hämeenlinnan Suunnistajat tekee yhteistyötä muiden seurojen kanssa.

Organisaatio

Organisaatioon kuuluvat johtokunta sekä kartta- ja kilpailutoimikunta, kuntorasti-, juniori-, valmennus ja naistoimikunta.

Seuran johtokuntaan kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä.

Seurassa on toimikuntien lisäksi yksittäisiä toimihenkilöitä, kuten taloudenhoitaja, kotisivujen ylläpitäjä, jäsenrekisterinhoitaja, kilpailuihin ilmoittaja (Irma-järjestelmä), karttavarastovastaava, varustehankinnoista vastaava ja edustusjoukkueista vastaavat.

Eettiset linjaukset

Korostamme seuramme toiminnassa terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Kilpailutoiminnassa noudatamme Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja Antidopingtoimikunnan sääntöjä.

Ympäristökysymysten huomioon ottaminen on keskeinen osa seuran toimintaa. Kartoitustoiminnassa sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestämisessä noudatamme Suunnistusliiton  ohjeita ja määräyksiä. Otamme ympäristöasiat huomioon myös osallistuessamme muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin.

Osallistumme Reilua peliä rasteilla -ohjelmaan, jonka keskeiset painopisteet tukevat muun muassa jokaisen omien tavoitteiden mukaista harrastamista, muiden harrastajien ja ympäristön huomioon ottamista sekä ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamista suunnistuksen avulla. Jokaisella on oikeus harrastaa suunnistusta omalla tasollaan, kilpailijana, kuntoilijana, ohjaajana tai toimitsijana.

Seura tukee ja kannustaa nuorten ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia osallistumaan koulutukseen. Seura muistaa aktiivisesti toimintaan osallistuvia jäseniään kannustuspalkinnoilla ja syntymäpäivämuistamisilla (täydet kymmenet, viidestäkymmenestä ikävuodesta alkaen).

Lapsille ja nuorille tarjoamme laadukasta toimintaa heidän omista lähtökohdistaan. Nuorisotoimintamme on kasvattavaa, opettavaa, hauskaa ja kannustavaa. Nuorisotoiminnalle tärkeitä asioita ovat turvallisuus, leikinomaisuus, myönteisten elämysten saaminen, luonto ja ystävät.

Kannustamme lasten vanhempia osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan, mikä antaa koko perheelle mahdollisuuden terveen ja luonnonläheisen liikunnan harrastamiseen.

Pelisäännöt

Junioriharjoituksissa (suunnistuskoulu) lapset ja nuoret sopivat joka vuosi (keväisin) keskenään ryhmittäin pelisäännöistä. Myös lasten ja nuorten vanhemmat sopivat pelisäännöistä ohjaajien kanssa.

Seuran valmennusryhmän urheilijoiden tarkemmista pelisäännöistä sovitaan erillisissä urheilijasopimuksissa.