AM-kilpailut 2017 2017 AM-kilpailut

Am-kilpailut 2017.

AM-kisat päätökseen,viestin tulokset

AM-kisaviikonloppu saatiin tänään päätökseen Hämeen ja Päijät-Hämeen alueiden aluemestaruusviestillä. Viestin tulokset ja väliajat on nyt julkaistu tulossivuilla. Kommentit tuloksista osoitteeseen vili_virkki(at)hotmail.com

Hämeenlinnan Suunnistajat kiittää kaikkia kilpailuihin osallistuneita!

AM-pitkän tulokset ja viestin lähtöluettelo

Tämänpäiväisen pitkän matkan AM-mestaruuskilpailun tulokset ja väliajat on julkaistu kisasivuilla. Lisäksi viestin lähtöluettelo on päivitetty viimeisimpien juoksujärjestysten mukaiseksi. Muutamia emit-koodeja puuttuu vielä - muistakaa tarkistaa oman koodinne oikeellisuus lähtöluettelosta. Mahdolliset emit-koodien ja juoksujärjestysten muutokset (painavasta syystä) toimitetaan aamulla ennen kilpailun alkua infoon tai illan aikana sähköpostilla vili_virkki(at)hotmail.com.

2017 AM-kisat - Valvojan lausunto

Ratamestarin lausunnosta käy ilmi oleelliset seikat tässä kisassa. Kartta on vuodelta 2016 , täydennetty 2017 uusilla hakkuilla ja polkumerkinnöillä. Kisamaasto on kaksijakoinen. Lennokasta kangasta, suppineen, notkoineen ja harjuineen. Näkyvyys erittäin hyvä ja suota lampineen vähänlaisesti. Sitten tulee tämä tyypillinen ”Hämäläinen nopeakulkuinen kangasmaasto” On pusikkoa , talousmetsää, harvennushakkuuta, heinikkoa ym vihreää. Polkukuvauksessa on kirjavuutta . Maastossa liikkuu pyöräilijöitä, peuroja, hirviä ja muita liikkujia, joten uusia polun-näköisiä uria on paikoin useita. Polkujen vähyys maastossa varsinkin lasten radoilla on nähtävissä. Rastien sijoittelulla on tämä huomioitu.

Menestystä kisaan kaikille!

Valvoja
Hannu Lähteenmäki
Hämeenlinnan Tarmo

Viestin lähtöluettelo julkaistu

Sunnuntain AM-viestin lähtöluettelo on julkaistu kisasivuilla.

Muistakaa ilmoittaa juoksujärjestykset kilpailuohjeiden mukaisesti, ensisijaisesti Irma-palvelua käyttäen, sekä tarkastaa emit-numeronne myös viestissä.

2017 AM-kisat - Ratamestarin lausunto

Ratamestarin lausunto

Hämeen alueen pitkän matkan sekä Hämeen ja Päijät-Hämeen viestimerstaruudet 2017 ratkaistaa maastossa, jossa ratkottiin viime vuonna keskimatkan Suomen mestaruudet kakkosryhmässä. Monelle nyt kilpailevalle maasto saattaakin jossain vaiheessa vaikuttaa tutunoloiselta. Kavillisuus on kuitenkin näin loppukesästä selvästi rehevämpää, mitä viime vuoden SM-kisasta on mahdollisesti mieleen syöpynyt.

Kasvillisuus onkin sopiva aasinsilta seuraavaan. Maastossa on tehty heinä-elokuun aikana konetyönä kolme harvennusleimikkoa, jotka on päivitetty hidastavana maapohjana kilpailukartalle. Osa puista oli vielä viikko takaperin hakkuualalla keräämättä pinolle. Lisäksi aivan kilpailun alla on maastossa tehty taimikonhoitoa raivaussahalla, joten tiheän metsän merkillä kuvatuilla alueilla on tullut hieman isää näkyvyyttä, mutta maassa lojuvat rangat voivat olla juoksuvauhtia rajoittava tekijä, etenkin kartan luoteis- ja koillisosissa.

Lähdön 1 eteläpuolella on mopoilijoiden aikaansaamia uria, joista vahvimmin erottuvia on piirretty kartalle viime vuoden kilpailun jälkeen.

Maaston haasteet ja sunnuntain viestikilpailu ovat olleet se tekninen syy lasten suorien ratojen lähtöön samasta paikasta aikuisten kanssa. RR- ja TR-sarjoilla on oma lähtössä lauantain kilpailussa.

Tapani Koskela, ratamestari