2015 Sibeliuskirmaus – Ratamestarin lausunto

Ratamestarin maastokuvaus: Kilpailumaasto on pitkänomainen kaistale laajan suoalueen sekä peltoaukean välissä. Maastoprofiili on vaihtelevaa talousmetsämaata. Maastoalueen länsiosassa sijaitsee useita pienempiä…

Ratamestarin maastokuvaus:

Kilpailumaasto on pitkänomainen kaistale laajan suoalueen sekä peltoaukean välissä. Maastoprofiili on vaihtelevaa talousmetsämaata. Maastoalueen länsiosassa sijaitsee useita pienempiä kukkuloita. Alueen itäosaa hallitsee yhtenäinen länsiosan kukkuloita selvästi korkeampi laaja mäkialue. Itäosan mäen rinteillä löytyy myös tarkkuutta vaativaa pienipiirteistä maastoa.

Kulkukelpoisuus on vaihtelevaa, kuten suomalaisissa talousmetsissä yleensäkin. Löytyy niin nopeasti edettävää mäntykangasta, kuin hidasta harvennusmetsää sekä eriasteisia taimikoita. Alueella on kulkua helpottavia ajouria sekä teitä, mutta varsinaisesta uraverkostosta ei voitane puhua. Alueelle tyypillistä ovat suuret siirtolohkareet, avokalliotakin esiintyy paikoitellen. Hirvien talvilaiduntaminen alueella näkyy katkenneina männyntaimina sekä lyhyeksi syötyinä pihlajina nuorissa kuusimetsissä.

Tässä maastossa ei HlS ole ainakaan 40 vuoteen järjestänyt suunnistuskilpailua, lähialueilla kylläkin.

Ratamestari Tapani Koskela