2016 SM-keskimatka R2 – Kartoittajan lausunto

KARTANTEKIJÄN KOMMENTTEJA, SM-KESKIMATKA R2 Syksyllä 2014 karttaa myöten hyvään vauhtiin päässeet kisavalmistelut Kalvolassa keskeytettiin suuren maastonosan käyttökiellon vuoksi. Uusi lähtö…

KARTANTEKIJÄN KOMMENTTEJA, SM-KESKIMATKA R2

Syksyllä 2014 karttaa myöten hyvään vauhtiin päässeet kisavalmistelut Kalvolassa keskeytettiin suuren maastonosan käyttökiellon vuoksi. Uusi lähtö otettiin pian Rengon Vehmaisissa neitseellisessä kangasmaastossa. Valtaosaltaan maasto kuuluu Hämeenlinnan kaupunkiin ja osittain Janakkalan kuntaan.

Kartoituksen edetessä maasto osoittautui mielestäni sopivan vaativaksi mahdollistaen ratojen suunnittelun fyysisyyden ja kulkukelpoisuuden suhteen vanhempien ja nuorempien sarjojen kesken. Kilpailukeskuksen sijainti määritteli luontevasti maaston jakamisen karsintaan ja finaaliin niin, että karttoja ei tarvitse kerätä pois. Karsintamaasto on peitteisempää, tyypillistä hämäläismaastoa. Runsaskivisyydestä huolimatta maapohja on helposti juostavaa.

Mäntyvaltainen finaalimaasto poikkeaa karsinnasta täysin harjuineen, suppineen ja muutamine soineen. Länsiosan pienipiirteisimmällä alueella, jossa vain pitemmät radat käyvät, on myös pirunpeltoja maapohjan ollessa muutenkin paikoin kivikkoinen. Lyhyimmät radat kiertävät hyväpohjaisessa maastossa, jossa tiheikköjä lukuun ottamatta näkyväisyys on erinomainen. Jotkut vaalean vihreät harvennetut männiköt erottuvat ympäristöstään selvästi. Niissä näkyväisyys on kuitenkin melko hyvä. 4,5 km2 kartoitetusta alueesta on erotettu harjoituskartta, jolla muutaman rastin radan voi kiertää ennen kisaa yksin tai vaikka lasten kanssa.

Sekä karsinta- että finaalimaastossa tumman vihreät alueet muodostavat huomattavan hidastavuuden ja näköesteen. Paikalliset korkeuserot ovat enimmillään n. 30 m. Avokallioita ja jyrkänteitä on vähän. Maastossa on erotettavissa paljon vanhoja metsäkoneiden kulkureittejä, joiden maapohja ei eroa ympäristöstään. Karttaan niitä on merkitty polun tai epäselvän polun symbolilla vain, jos niissä on etenemistä helpottava kulku-ura. Huomattavammat tuoreet metsäkoneiden jäljet on merkitty juontourina. Lyhyitä, yleensä eläinten tekemiä polun pätkiä ei ole merkitty.

Kartta valmistui maastossa GPS:ää hyödyntäen kenttätietokoneella, jossa pohjana oli kartanpiirto-ohjelmalla muokkaamaani laserkeilausaineisto. Viimeiset tarkistukset teen toukokuussa ennen kartan painamista.

Esko Savonen