2017 AM-kisat – Ratamestarin lausunto

Ratamestarin lausunto Hämeen alueen pitkän matkan sekä Hämeen ja Päijät-Hämeen viestimerstaruudet 2017 ratkaistaa maastossa, jossa ratkottiin viime vuonna keskimatkan Suomen…

Ratamestarin lausunto

Hämeen alueen pitkän matkan sekä Hämeen ja Päijät-Hämeen viestimerstaruudet 2017 ratkaistaa maastossa, jossa ratkottiin viime vuonna keskimatkan Suomen mestaruudet kakkosryhmässä. Monelle nyt kilpailevalle maasto saattaakin jossain vaiheessa vaikuttaa tutunoloiselta. Kavillisuus on kuitenkin näin loppukesästä selvästi rehevämpää, mitä viime vuoden SM-kisasta on mahdollisesti mieleen syöpynyt.

Kasvillisuus onkin sopiva aasinsilta seuraavaan. Maastossa on tehty heinä-elokuun aikana konetyönä kolme harvennusleimikkoa, jotka on päivitetty hidastavana maapohjana kilpailukartalle. Osa puista oli vielä viikko takaperin hakkuualalla keräämättä pinolle. Lisäksi aivan kilpailun alla on maastossa tehty taimikonhoitoa raivaussahalla, joten tiheän metsän merkillä kuvatuilla alueilla on tullut hieman isää näkyvyyttä, mutta maassa lojuvat rangat voivat olla juoksuvauhtia rajoittava tekijä, etenkin kartan luoteis- ja koillisosissa.

Lähdön 1 eteläpuolella on mopoilijoiden aikaansaamia uria, joista vahvimmin erottuvia on piirretty kartalle viime vuoden kilpailun jälkeen.

Maaston haasteet ja sunnuntain viestikilpailu ovat olleet se tekninen syy lasten suorien ratojen lähtöön samasta paikasta aikuisten kanssa. RR- ja TR-sarjoilla on oma lähtössä lauantain kilpailussa.

Tapani Koskela, ratamestari