2017 AM-kisat – Valvojan lausunto

Ratamestarin lausunnosta käy ilmi oleelliset seikat tässä kisassa. Kartta on vuodelta 2016 , täydennetty 2017 uusilla hakkuilla ja polkumerkinnöillä. Kisamaasto…

Ratamestarin lausunnosta käy ilmi oleelliset seikat tässä kisassa. Kartta on vuodelta 2016 , täydennetty 2017 uusilla hakkuilla ja polkumerkinnöillä. Kisamaasto on kaksijakoinen. Lennokasta kangasta, suppineen, notkoineen ja harjuineen. Näkyvyys erittäin hyvä ja suota lampineen vähänlaisesti. Sitten tulee tämä tyypillinen ”Hämäläinen nopeakulkuinen kangasmaasto” On pusikkoa , talousmetsää, harvennushakkuuta, heinikkoa ym vihreää. Polkukuvauksessa on kirjavuutta . Maastossa liikkuu pyöräilijöitä, peuroja, hirviä ja muita liikkujia, joten uusia polun-näköisiä uria on paikoin useita. Polkujen vähyys maastossa varsinkin lasten radoilla on nähtävissä. Rastien sijoittelulla on tämä huomioitu.

Menestystä kisaan kaikille!

Valvoja
Hannu Lähteenmäki
Hämeenlinnan Tarmo