Kirkkokallio 140405

Kirkkokallio 140405

Kirkkokallio 140405

Perustiedot:
Paikka Janakkala
Mittakaava 1:10 000
Käyräväli 5 m
Pohja-aineisto Stereokartoitus 1996 Origo Oy, Laserkeilausaineisto MML ja vanhat kartat 980443 ja 100422
Kartoitus Esko Savonen
Piirustus Esko Savonen
Painopaikka Grano Oy