Konttila 110423

Konttila110423A4S

Konttila 110423

Perustiedot:
Paikka Janakkala
Mittakaava 1:10 000
Käyräväli 5 m
Pohja-aineisto Stereokartoitus 2008 Pro Orienteering ja Ilmakuva 2005 MML
Kartoitus Vesa Ylis-Junttila
Piirustus Vesa Ylis-Junttila
Painopaikka Kopijyvä Oy