Hämeenlinnan Suunnistajien toimintalinja

Hämeenlinnan Suunnistajat on vuonna 1954 perustettu suunnistuksen erikoisseura. Seuralle on myönnetty Olympiakomitean myöntämä Tähtiseura-tunnus osoitukseksi laadukkaasta lapsi- ja nuorisotoiminnasta. Seura tarjoaa monipuolista ja laadukasta suunnistustoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille, niin kilpaurheilijoille, harrastesuunnistajille kuin muillekin lajin parissa toimiville. Hämeenlinnan Suunnistajat on seura, johon on mukava liittyä. Nykyiset ja uudet jäsenet viihtyvät seuran eri toiminnoissa.

Missio

Hämeenlinnan Suunnistajat on arvostettu ja menestyvä suunnistuksen erikoisseura, jossa kukin voi harrastaa suunnistusta omalla tasollaan ja tavallaan.

Tavoitteet

Hämeenlinnan Suunnistajat kehittää pitkäjänteisesti lapsi-, nuoriso-, valmennus-, kilpailu- ja harrastesuunnistusta sekä kartoitusta. Seura tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua toimintaan kunkin omien tarpeiden ja resurssien mukaan. Seura edistää liikuntaharrastusta omalla toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. Tavoitteena on eritasoisten liikkujien fyysisen kunnon ja psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen.

suunnistajan ja seuratoimijan polku seurassa
Suunnistajan ja seuratoimijan polku Hämeenlinnan Suunnistajissa.

Toiminta

Hämeenlinnan Suunnistajien organisaatio muodostuu vuosikokouksen valitsemasta johtokunnasta ja johtokunnan nimittämistä toimikunnista. Seuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka alaisuudessa toimii eri toimikuntia. Toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta selviävät seuran yksityiskohtainen toiminta, harjoitusten, leirien, kuntorastien ja erilaisten tapahtumien määrä.

Nuorisotoimikunta tarjoaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle monipuolista sekä laadukasta suunnistusta ja muuta liikuntaa. Seura tekee suunnistusta tunnetuksi tarjoamalla yhteistyötä koulujen kanssa. Kilpailemisesta kiinnostuneille seura tarjoaa mahdollisuuden kehittää suunnistustaitojaan ja fyysistä kuntoaan. Lapsille ja nuorille luodaan mahdollisuuksia kehittää liikuntataitojen lisäksi sosiaalisia taitoja sekä ohjataan heitä terveisiin ja liikunnallisiin elämäntapoihin.

Valmennustoimikunta luo edellytyksiä henkilökohtaisissa kilpailuissa, suurviesteissä ja SM- sekä ylemmän tason kilpailuissa menestymiseksi. Seura tukee urheilijoidensa henkilökohtaista kehittymistä suunnistajina.

Kuntorastitoimikunnan johdolla seura järjestää laadukkaita kuntorasti- ja muita suunnistustapahtumia. Tavoitteena on tarjota suunnistusta harrastaville miellyttäviä suunnistuselämyksiä. Toimikunta tekee läheistä yhteistyötä kartta- ja kilpailutoimikunnan kanssa.

Kartta- ja kilpailutoimikunnan vastuulla on järjestää yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa laadukkaita kilpailutapahtumia, joita ovat kansalliset suunnistuskilpailut, erikseen anotut SM-kilpailut ja muut sovitut kilpailutapahtumat. Kartta- ja kilpailutoimikunta vastaa, että seuran käytössä on kilpailu- ja kuntosuunnistustoimintaan ajantasaisia ja laadukkaita karttoja. Suunnistuskarttoja tehdään tarpeiden perusteella (kilpailut, kuntorastit, junioritoiminta ja erikseen muutoin sovittu harjoitustoiminta).

Talkootoimikunta suunnittelee varainhankintaa ja toteuttaa sitä yhdessä seuran jäsenistön kanssa.

Toimintakäsikirjassa on kuvattu tarkemmin seuran toimintaa ja toiminnan periaatteita. Toimintakäsikirjan voi ladata tästä: Toimintakäsikirja.

Toimintakäsikirjassa kuvattu seuran toiminnan vuosikello näyttää yleiskuvan seuran järjestämistä tapahtumista kalenterivuoden aikana.

Seuran vuosikello

Yhteistyö

Hämeenlinnan Suunnistajat tekee yhteistyötä Hämeenlinnan seudun ja muiden alueiden seurojen kanssa. Hämeenlinnan seudulla seurat järjestävät yhteistyössä kuntorastitapahtumia, sopivat kartoituksista sekä suunnittelevat ja toteuttavat yhteisiä harjoituksia. Tärkeitä seuran yhteistyökumppaneita ovat muiden seurojen lisäksi Hämeenlinnan seudun kunnat, suunnistusmaastojen haltijat, Suomen Suunnistusliitto, Hämeen alueen suunnistus ja rahoitusorganisaatiot.

Pelisäännöt ja eettiset linjaukset

  • Seuran toiminnassa arvostetaan terveellisiä elämäntapoja, luontoa, ympäristöä, yksilön omia tavoitteita, oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä.
  • Lasten ja nuorten toiminnassa laaditaan vuosittain kullekin ryhmälle pelisäännöt, joissa mainittuja arvoja pohditaan ja sovitaan ryhmän toimintatavoista. Lasten ja nuorten vanhemmat osallistuvat pelisääntöjen sopimiseen.
  • Kilpailu- ja kartoitustoiminnassa seura noudattaa Suunnistusliiton ohjeita ja määräyksiä.
  • Kilpailutoiminnassa seura noudattaa Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja antidoping-toimikunnan sääntöjä.
  • Seuran urheilijasopimuksissa sovitaan urheilijaa koskevista pelisäännöistä.
  • Oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi seuran toiminnan tulee olla läpinäkyvää.

Seura tukee ja kannustaa nuorten ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia osallistumaan koulutuksiin. Lapsille ja nuorille tarjotaan laadukasta toimintaa heidän omista lähtökohdistaan. Nuorisotoiminta on kasvattavaa, opettavaa, hauskaa ja kannustavaa. Nuorisotoiminnalle tärkeitä asioita ovat turvallisuus, leikinomaisuus, myönteisten elämysten saaminen, luonto ja ystävät.

Lasten vanhempia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan, mikä antaa koko perheelle mahdollisuuden terveen ja luonnonläheisen liikunnan harrastamiseen.