Kartoittajan kuulumiset

Esko Savonen

Kartoittelin Taulamaan maastoa jo vuonna 2004 vanhan SM-viestikartan pohjalta. Työ meni hukkaan, koska mitään kilpailuja ei järjestetty. Silloiset alueet, joissa oli harvennushakkuun jäljiltä mahdottomasti paksua rankaa poikittain, ovat nyt hienoa, nopeakulkuista kuusikkoa, jossa näkyvyys on erittäin hyvä. Kokonaisuudessaan maastoa voi sanoa kaksi- ellei kolmijakoiseksi. Talousmetsälle ominaisesti näkyvyys vaihtelee paikoin jyrkästikin, etenkin jos reitinvalinnat sattuvat tummempiin viherikköihin.

Hämäläismaastolle ominaisesti maapohja on monin paikoin sammalpeitteisten kivien kattama. Kivikkokuvausta on käytetty alueilla, joissa juoksunopeus hidastuu 60–80 % normaalista. Samaa luokitusta on sovellettu myös vihreän kuvauksissa. On hyvä tiedostaa, että esim. pystyvihreä ei ole metsänhoidollinen merkki ja että kartta on tehty eliittisarjalaisille eikä erikseen vanhemmille suunnistajille.

Vinkkinä todettakoon, että 6,6 km² alueella pieniä kiviä on 2237 kpl, keskikokoisia 403 ja suuria 203. Sen vuoksi kivikon merkkiä on lukukelpoisuutta ajatellen käytetty säästeliäästi. Kivikuvausta pohdiskeltuani päädyin pitäytymään melko tarkkaan seuraavissa minimimitoissa; pieni kivi 1,5 m, keskikokoinen kivi 2,0 ja suuri kivi 2,5 m. Eli alamittaisia ei kannata juostessa vilkuilla. Paikantamista voi helpottaa keskikokoisen kiven erottuminen näkökentässä 30 m lähempänä pientä kiveä.

Vanhoja ajouria, jotka nopeuttavat etenemistä ja joissa on polun veroinen jälki, on kuvattu pienenä tai epäselvänä polkuna. Ilman polkua olevia, erottuvia ja kulkua helpottavia uria löytyy vähäisessä määrin keltaisella uralla merkittyinä.

Maastotyöt tein Maanmittauslaitoksen avoimen datan pohjalta GPS:ää apuna käyttäen vuoden 2020 aikana. Tämän vuoden heinä- elokuussa erityisesti kasvillisuuskuvaukseen tuli huomattavia muutoksia. Sen lisäksi poistin mm. pieniä kiviä reilu parisataa kappaletta kartanluvun helpottamiseksi. Toinen vinkki; kompassi on joillakin alueella tärkeä apuväline. Kolmannen vinkin antavat ensimmäisen osuuden juoksijat.