TÄVLINGSINBJUDAN

FM I STAFETTORIENTERING, GRUPPER R1 OCH R2

TAULAMAA, TAVASTEHUS 11.9.2022

 

Klasser, sträcklängder och sträckor

R1: H21, H20, H18, H16, D21, D20, D18 och D16.

R2: H35, H45, H50, H55, H60, H70, H75, H80, D35, D45, D50, D55, D60 och D70.

Varje klass innehåller tre sträckor. Sträcklängderna lagstadgada. Det finns gaffling på alla sträckor. Tävlingen är en del av Stafettligan 2022, gällande klasser H21 och D21.

Deltaganderätt

Gällande FM i stafett-tävlingen, föreningen skall vara en medlemsförening av Finlands Orienteringsförbund. Laget skall bildas av licensorienterare, av vilka mest en  tävlare skall vara utländsk (se ytterligare regel av Finlands Orienteringsförbund). Deltagaren skall fylla minst 14 år under året 2022 (grenregel 19.2).

Grupp R2: tävlarna (inom en klass/ett lag) skall vara minst i ålder, definierad i följande tabell.  Den gemensamma åldern inom laget skall vara minst enligt den följande tabellen (grenregel 19.336 av Finlands Orienteringsförbund):

Klass Den gemensamma åldern inom laget minst Åldern av lagets medlem minst
H35 105 år 35 år
H45 130 år 35 år
H50 150 år 40 år
H55 170 år 45 år
H60 190 år 50 år
H70 210 år 60 år
H75 225 år 70 år
H80 240 år 75 år
D35 105 år 35 år
D45 130 år 35 år
D50 150 år 40 år
D55 170 år 45 år
D60 190 år 50 år
D70 210 år 60 år

Anmälan

Anmälan görs senast torsdag 1.9.2022 klockan 24:00 via Irma-anmälningstjänst. Efteranmälan inte accepterad. Anmälan skall öppnas via Irma- anmälningstjänst veckan 26/2022.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften i varje klass 85,80 €/lag.

Laguppställning och Emit-brickor

Laguppställning och nummer av Emit-brickor skall anmälas senast lördag 10.9.2022 klockan 17:00 via Irma-anmälningstjänst. Laget, som inte anmälar laguppställningen enligt direktivet, får inget startlov. Laget som löpar i en annan ordning som anmält, skall avslås enligt direktiv av Orienteringsförbund.

På grund av ett tvingande skäl (t.ex sjukdom med därav ett läkarintyg) kan laguppställningen ändras innan kl. 08:00 söndag 11.9.2022. Denna förändring utförs genom att uppfylla den ifrågavarande blanketten vid tävlingsinfo. Godkännanden eller diskvalificeringen utförs av TA (Ari Salonen). För tävlarna som inte anmält nummer av Emit-brickan via Irma, bokar arrangören en Emit-bricka med 10 € avgift. Försvunnen eller ej återlämnad Emit-hyrbricka debiteras med 90 €/bricka. Densamma brickan kan användas endast en gång under tävlingen.

Tävlingsmaterial

Hämtas efter förening (en person/förening) vid info, materialet innehåller inga säkerhetsnåler.

Vägledning

Vägledning till tävlingscentralen från väg 130, Tavastehus Iittala rondell, varav körtid till parkering ungefär 20 min. Vägvisarna skall vara på plats söndag 11.9.2022 klockan 07:00.

Parkering

Gångavstånd till tävlingscentralen är 200-2500 m. Parkeringsavgift är 5 € /fordon. Avgiften betalas vid info, och betalning begärs för att göra med platta pengar. Lag som kommer med klubbus, husbil och husvagn, måste anmäla sin ankomst via e-post: jarmovainio@gmail.com senast onsdag 7.9.2022 klockan 20:00 (en anmälare /fordon).

Tävlingscentral

Tävlingscentralen är placerad på Kalvolas Pirttikangas skjutbana område i Tavastehus. Uppförande av klubbtält och vindskydd /-flöjeler är tillåtet till de platser som tilldelats dem. Adress till tävlingscentralen är Pirttikankaantie 275, 14500 Iittala.

Start

Uppdateran av medavstart (17.8.2022):
Co-startning av tävlingen graderad från klockan 11:00, H21 kl. 11.00 och D21 kl. 11.50. Medavstart gällande alla klasser kommer att informeras i tävlingsdiretivet.

Tävlingskarta

Skalan är 1:10 000, förutom 1:7 500 gällande klasser H/D45 och äldre. Ekvidistansen är 5 m beträffande båda skalor. Kartans storlek i alla klasser är A3 och den är i en plastficka. Kartan har ritats av Esko Savonen 2020-2022. Kartan trycks 8/2022.

Terräng

Tävlingsterrängen är belägen i sjöns högland av södra Tavastland, höjdnivån ca. 140-160 m från havsytan. Terrängsprofilen är varierande, inklusive ekonomisk skog av flera åldrar. Antal stora stenar är hög, tillgängliga även som kontrollpunkter. Skogen är huvudsakligen granvedsdominerad, på några ofruktbara markbaser är tallen den dominerande trädslag. Det finns få träsk.

Dressing, tvätt och toalett

Dressing och tvätt under terrängförhållanden. Varmt vatten. Toaletter finns i tävlingscentret.

Restaurang

Tävlingscentrets restaurang erbjuder varm mat, kaffe och grillkorv.

Logi

Övernattning på tävlingscentret och parkeringsplatser är förbjuden. Länk till boenden i Tavastehusområdet: SM-viestien 2022 harjoituspaketti -info – Hämeenlinnan Suunnistajat (hameenlinnansuunnistajat.fi) (information om boenden visas i slutet av den förutnämnda infosidan)

Funktionärer

Tävlingsledare: Sirkka Jaakkola, tfn. +358 50 378 0771, sirkkaj8@gmail.com
Assistent till tävlingsledaren: Jarmo Lahti, tfn. +358 40 577 5873, jarmo.j.lahti@gmail.com
Banläggare, gruppledare: Tapani Koskela, tfn. +358 40 451 0670
Resultatservice: Timo Kokko, tfn. +358 50 584 9941
Talesperson: Anniina Paronen, tfn. +358 40 086 4436
Teknisk ledare (TA): Ari Salonen, tfn. +358 40 580 6678
Bankontrollant: Jani Mäntytörmä (Keihäs)
Tävlingens www-sidor: SM-viestit 2022 – Hämeenlinnan Suunnistajat (hameenlinnansuunnistajat.fi)

Välkomna till kontrollpunkterna i Tavastehus Taulamaa!
Hämeenlinnan Suunnistajat rf