Ratamestarin mietteitä

Olen käyttänyt kansallisen pitkän matkan ratojen suunnittelussa apuna vuoden 2022 SM- viestien kokemuksia; keskimääräisiä km-aikoja ja tiettyjen maastonosien rastiväliaikoja. Ohjeajathan (ja ratapituudet) tosin olivat v. 2022 viestiosuuksilla pienemmät/lyhyemmät verrattuna tulevien pitkien matkojen ratoihin, mutta tyydyttävän ratapituushaarukan viime vuoden kokemukset näiden kansallisten ratojen suunnitteluun antoivat.

Maastossa ei ole talven aikana suoritettu merkittäviä metsänhoidollisia toimenpiteitä, mikä osaltaan helpottaa kartoittaja Esko Savosen ajantasaistustyötä.

Kilpailumaaston pinta-ala on 6,6 km2. Se on täysin yhtenäinen metsäalue, mikä antaa mahdollisuuden pitkiin rastiväleihin useilla eri reitinvalintavariaatioilla. Kilpailumaastoa halkoo muutama metsäautotie/vahva polku-ura, joiden hyödyntäminen pitkien välien navigaatiosuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon.

Ratamestari usein luokittelee käyttämänsä maaston eri maastotyyppeihin. Jakaisin tämän Taulamaan maaston karkeasti kolmeen eri ”luokkaan”; 1. tasainen/loivamuotoinen, nopeakulkuinen männikkökangas hyvällä näkyvyydellä, pienet korkeuserot,  2. kumpuileva kuusivaltainen maastotyyppi 10-20 m korkeuseroilla, pääosin hyvä näkyvyys ja maastopohja, 3. pääosin keskiloivat pitkät rinnealueet, joissa hidastava maapohja, korkeuserot jopa 30-40 m.

Sitten ne kuuluisat ”varoituksen sanat”: kaikissa em. maastotyypeissä piilee oma salakavaluutensa; pitkillä rinnealueilla ja maaston kumpuilevilla osilla suunnistajan samaistamisvirhe tapahtuu helposti. Rinnealueilla varsinkin isojen siirtolohkareiden suhteen pitää olla tarkkana, samoin maaston nopeilla kumpuilevilla osilla kukkulat ja supat vaativat tarkkaa käyrien lukua. Radanlaatijan ohjeena onkin varmojen välikiintopisteiden ja kompassin käyttö.

RR- ja TR- radat kulkevat maastonosassa, jossa on pääosin hyvä näkyvyys ja kulkukelpoisuus. Lisäksi ratojen varrella on selkeitä erottuvia kiintopisteitä. Huom: RR- nauhan sijainti on painettu myös lasten suorien ratojen karttoihin sarjoissa HD12-HD13.

Ohjeajoiltaan yli tunnin mittaisilla radoilla on maastossa kaksi juomavesipistettä. Jos kesäkuun 4. päivä on kuuma ja kuiva, myös lähtöpaikoille sijoitetaan vesipisteet.

Pitkän matkan kansallinen kilpailumme käydään vain kaksi viikkoa ennen Jukolaa. Ratapituuksien ja maastotyypinkin osalta tämä kisa tarjoaa hyvän ”warm-upin” kesän päätapahtumaan.

Rastiterveisin

Jarmo Lahti

Ratamestari