Hippo-suunnistuskoulu ja TähtiTiimi

 

Lasten ja nuorten toiminnassa lapset ja nuoret tutustuvat lajiin, harrastavat lajia ja kehittävät taitojaan omien tavoitteidensa mukaisesti ohjaajien ja valmentajien avustuksella. Suunnistustaitojen oppimisen lisäksi lasten ja nuorten toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, luonnon arvostaminen ja ympäristön huomioonottaminen.

Seura järjestää lapsille ja nuorille toimintaa ympärivuotisesti. Suunnistuskaudella keväästä syksyyn järjestetään suunnistus- ja fysiikkaharjoituksia, leirejä sekä muita tapahtumia eri ikäryhmille. Talvikaudella järjestetään juoksu-, suunnistus- ja saliharjoituksia, leirejä ja testijuoksuja.

Hippo-suunnistuskoulu on tarkoitettu alle 11-vuotiaille lapsille. Toiminta painottuu kevääseen, kesään ja syksyyn. Hippo-suunnistuskoulussa tutustutaan karttaan, karttamerkkeihin,  kartan väreihin, kartan lukemiseen, suuntaamiseen, maaston ja kartan välisen yhteyden hahmottamiseen ja reitinvalintojen tekemiseen. Pienimmät ja aloittavat harrastajat tarvitsevat alkuun oman aikuisen tukea harjoituksissa.

TähtiTiimissä harrastavat 11-14-vuotiaat. Ympärivuotisessa toiminnassa syvennetään suunnistuskoulussa opittuja taitoja ja tietoja niin suunnistukseen ja liikuntaan kuin sosiaalisiin suhteisiin ja terveisiin elämäntapoihin liittyen. Tähtitiimiläinen pärjää jo maastossa itsekseen. Uusia harrastajia otetaan mukaan toimintaan.

Taitojen kehittyessä kauden aikana voi vaihtaa ryhmää. Esimerkiksi aloitteleva 11-vuotias voi tehdä kevätkaudella harjoituksia suunnistuskoulussa ja siirtyä TähtiTiimiin syyskaudeksi.

Harjoitukset pidetään Hämeenlinnassa ja lähialueilla maanantaisin kello 18-19.30 ja jokaisella harjoituksella on oma teemansa. Paikoista ja ajankohdista ilmoitetaan jäsenpalvelu myClubissa ja aina edellisen harjoituksen yhteydessä.

Lasten vanhemmat ovat tervetulleita mukaan harjoituksiin. Aikuisen mukanaolo harjoituksissa ei ole välttämätöntä, mutta hyvin suositeltavaa ainakin nuorempien osalta (7-9 -vuotiaat).

Hippo-suunnistuskoulun ja TähtiTiimin kausimaksu on 60 € /lapsi. Hinta sisältää seuran jäsenmaksun ja suunnistusharjoitukset.

Olethan huolehtinut lapsesi vakuutusturvasta? Hämeenlinnan Suunnistajat ei ole vakuuttanut lastasi seuran järjestämissä ohjatuissa harjoituksissa! Kilpailulisenssien hankinnasta voi kysellä ohjaajilta.

Otamme uusia suunnistajia ryhmiin huhtikuussa 2024.

Vastuuvetäjinä toimivat Eija Raimovaara (040 745 5667) ja Niina Göransson (044 074 4490).

Tervetuloa uudet ja vanhat suunnistajat!

Hippo-suunnistaja
OP Häme tukee Hippo-suunnistuskoulun järjestämistä.