Hippo-suunnistuskoulu ja TähtiTiimi

 

Lasten ja nuorten toiminnassa lapset ja nuoret tutustuvat lajiin, harrastavat lajia ja kehittävät taitojaan omien tavoitteidensa mukaisesti ohjaajien ja valmentajien avustuksella. Suunnistustaitojen oppimisen lisäksi lasten ja nuorten toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, luonnon arvostaminen ja ympäristön huomioonottaminen.

Seura järjestää lapsille ja nuorille toimintaa ympärivuotisesti. Suunnistuskaudella keväästä syksyyn järjestetään suunnistus- ja fysiikkaharjoituksia, leirejä sekä muita tapahtumia eri ikäryhmille. Talvikaudella järjestetään juoksu-, suunnistus- ja saliharjoituksia, leirejä ja testijuoksuja.

Hippo-suunnistuskoulu on tarkoitettu alle 11-vuotiaille lapsille. Toiminta painottuu kevääseen, kesään ja syksyyn. Talvella on saliharjoitus. Hippo-suunnistuskoulussa tutustutaan karttaan, karttamerkkeihin, kartan lukemiseen, suuntaamiseen, maaston ja kartan välisen yhteyden hahmottamiseen ja reitinvalintojen tekemiseen.

TähtiTiimissä harrastavat 11-14-vuotiaat. Ympärivuotisessa toiminnassa syvennetään suunnistuskoulussa opittuja taitoja ja tietoja niin suunnistukseen ja liikuntaan kuin sosiaalisiin suhteisiin ja terveisiin elämäntapoihin liittyen. Uusia harrastajia otetaan mukaan toimintaan.

Hippo-suunnistuskoulu on tarkoitettu kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Suunnistuskoulussa aloitetaan perusasioista, tutustutaan erilaisiin suunnistuskarttoihin, karttamerkkeihin ja kartan väreihin. Siitä edetään pikkuhiljaa helppoihin reitinvalintoihin ja saadaan onnistumisten kautta varmuutta. Harjoitukset pidetään Hämeenlinnassa ja lähialueilla pääsääntöisesti maanantaisin kello 18-19.30 ja jokaisella harjoituksella on oma teemansa. Paikoista ja ajankohdista ilmoitetaan jäsenpalvelu myClubissa ja aina edellisen harjoituksen yhteydessä.

Lasten vanhemmat ovat tervetulleita mukaan harjoituksiin. Aikuisen mukanaolo harjoituksissa ei ole välttämätöntä, mutta hyvin suositeltavaa ainakin nuorempien osalta (7-8-vuotiaat).

Hippo-suunnistuskoulun ja TähtiTiimin kausimaksu on 60€ /lapsi. Hinta sisältää seuran jäsenmaksun ja suunnistusharjoitukset.

Olethan huolehtinut lapsesi vakuutusturvasta? Hämeenlinnan Suunnistajat ei ole vakuuttanut lastasi seuran järjestämissä ohjatuissa harjoituksissa! Kilpailulisenssien hankinnasta voi kysellä ohjaajilta.

Ryhmien vastuuvetäjinä toimivat TähtiTiimissä Anu Laine (050-550 1950) ja Hippo-suunnistuskoulussa Eija Raimovaara (040-7455667).

Tervetuloa uudet ja vanhat suunnistajat!